Videos


Reportagem Kaji Edson Suemitsu (Gazeta do Povo)

 


Kashiwaya sensei testando Yoroi

 


Koichi Kashiwaya sensei executando tameshigiri utilizando o wakizashi forjado por Edson Suemitsu.

 

 


Entrevista com o Kaji Edson Suemitsu na CWB TV.

 


Koichi Kashiwaya sensei fazendo tameshigiri utilizando uma katana produzida pelo kaji Edson Suemitsu.